Wedel IT

Blogg

Storefront HA uten LB

Vi kan i Netscaler ta i bruk lastbalanseringsfunksjonen uten å slå på lastbalansering, som vil kreve en lisens. Det vil si at man ikke får

Read More »