Wedel IT

Blogg

Storefront HA uten LB

Vi kan i Netscaler ta i bruk lastbalanseringsfunksjonen uten å slå på lastbalansering, som vil kreve en lisens. Det vil si at man ikke får

Read More »

Single FQDN

Etter Citrix Receiver 4.2 kom har vi nå full støtte for å benytte samme URL internt som eksternt. Det vil si at uansett om brukeren

Read More »