Wedel IT

Storefront HA uten LB

Storefront HA uten LB

Vi kan i Netscaler ta i bruk lastbalanseringsfunksjonen uten å slå på lastbalansering, som vil kreve en lisens. Det vil si at man ikke får aktiv lastbalansering. Likevel kan vi få muligheten til å publisere ut en enkelt tjeneste, eller sette opp tjenester eller Storefront i HA. Dette er for veldig mange mer enn bra nok.

Flere benytter seg av Microsoft sin NLB for Storefront, da de ikke har lisens for lastbalansering i Netscaleren. Her tar vi for oss Storefront i HA på Netscaler uten lastbalansering.

1. Sett opp to Servers som peker til hver sin Storefront.

2. Sett opp to Services som peker til hver sin Server i punkt 1.

3. Sett opp to Virtual Servers som peker til hver sin Service i punkt 2. VIP nr. 2 kan ha en fiktiv IP adresse da vi ikke ønsker å benytte fler enn vi egentlig trenger.

4. Inne på VIP_Storefront01 må vi slå på Protection, og sette Backup Virtual Server til VIP_Storefront02.

På denne måten vil «VIP_Storefront02» ta over, hvis «VIP_Storefront01» blir utilgjengelig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Posts